Stichting Stapsgewijs Onderwijs
Het kind centraal!

Met 'Stapsgewijze educatie, praktijk en theorie over kinderen van 0 - 4 jaar' willen we bijdragen aan

  • een optimale ontwikkeling van àlle kinderen;
  • een zo vloeiend mogelijke overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool;
  • veel werkplezier voor pedagogisch medewerkers die in staat zijn in een krachtige, voorwaardenscheppende omgeving kinderen de mogelijkheid te bieden zich vanuit hun eigen kracht te ontwikkelen.

WILT U INFORMATIE OVER STAPSGEWIJZE EDUCATIE?

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA HET CONTACTFORMULIER