Stichting Stapsgewijs Onderwijs
Het kind centraal!

 Jonge kinderen begeleiden in het onderwijs is een immens moeilijke opgave. Een verkeerde aanpak werkt immers de hele schooltijd door. De eerste editie van Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! biedt (toekomstige) opleiders en leerkrachten een geheel eigen visie op onderwijs van kinderen van 3 - 7 jaar. Deze visie gaat uit van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de neurologische ontwikkeling en het ontwikkelen en leren van jonge kinderen. Met dit concept creëert de leerkracht een voorwaardenscheppende, uitdagende omgeving vanuit de beleving van het kind - HET KIND CENTRAAL! - en vertrouwt daarbij op de drang van kinderen om te willen leren en ontwikkelen.

Onze manier van denken over ontwikkeling en leren van jonge kinderen hebben we ook vertaald naar de praktijk van de groep kinderen tussen 2 en 4 jaar met een opstapje van 0 - 2 jaar: Stapsgewijze educatie (zie verder informatie vroeg- en voorschoolse educatie)

Jonge kinderen hebben recht op sterke professionals!