Stichting Stapsgewijs Onderwijs
Het kind centraal!

 

 Dr. Ineke Oenema-Mostert, voorzitter

Lector Early Childhood NHL Stenden Hogeschool. Haar expertise heeft betrekking op de samenhang tussen wetenschappelijke en praktijkinzichten over ontwikkeling en leren van jonge kinderen in hun omgeving. Belangrijke thema's in haar werk zijn onderwijs en onderzoek op het gebied van handelingsbekwaamheid van professionals werkzaam in voor- en vroegschoolse organisaties.

Petra van de Kraats-Hop M SEN, secretaris

heeft na haar opleiding KLOS 33 jaar in het basisonderwijs in de onderbouw gewerkt. De laatste 9 jaar was zij tevens intern begeleider onderbouw. Zij is bevoegd als directeur primair onderwijs. In haar werk loopt als een rode draad hoe onderwijs in de onderbouw vorm te geven afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarnaast begeleidt zij kinderen, leerkrachten en teams vanuit haar eigen onderwijspraktijk.

 

Drs. Gerda Woltjer, penningmeester

vrij gevestigd als auteur en redacteur. Zij heeft ruime ervaring met het onderwijs in de volle breedte vanuit verschillende functies: als psycholoog, beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW, als inspecteur basisonderwijs en als vrijwilliger bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.